משתמש נוכחי:   אורח     
פתרונות שיווקיים לענף הבניה והתשתיות     03-5172221
    פרויקטים בניה פרטית תשתיות חברות מכרזים מעקב שיווקי חדש הוסף פרויקט/מכרז    
 
  חיפוש מכרזים חיפושים שמורים: מחק חיפוש שמור חיפוש הצג רשומות שלי          
     

  חפש לפי...  
  כללי  
 
מפרסם:
מספר מכרז:
תיאור:
טקסט חפשי:
עדכון:
מועד אחרון להגשה:
סיווג מכרז:
בחר
 
     
  מיקום  
 
ישוב:
כתובת:
אזור:
מתקדם     
 
     
  נתונים טכניים  
 
סיור קבלנים:
סיור חובה:
 
דרוש ניסיון:
 
מחיר טפסים:
 
מחיר השתתפות:
 
     
חפש  |  נקה טופס

נמצאו 258 מכרזים פעולות: עיצוב  
סמןלפרטיםמפרסםמספר מכרזתיאורעירת' אחרון להשתתפותמחיר טפסיםת' סיורסיור חובהת' עדכון
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי הובלה וסילוק בוצה וכן גבבה וגרסות ממכון טיהור השפכים וקליטתן באתרי טיפול בפסולת בוצה ובפסולת ביתיתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמערך פסולת למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף ופינוי פסולת ביתת גרוטאות גזם (למעט פסולת בניין) בשטח מועצהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותים לטיפול בפסולת אריזת קרטוןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית באמצעות משאיות מנוףלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאספקת שירתי פינוי פסולת לסוגיהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף, סילוק והטמנת פסולתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםטיפול בפסולת אריזות ואורגנית - מיכלי אצירה כתומים וחומיםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית (גזם וגרוטאות) באזור א', פינוי פסולת מעורבת וגושית (גזם וגרוטאות) באזור ב', טיפול בפסולת אריזות קרטון, טיפול בפסולת נייר, טיפול בפסולץ אריזות תכולת מכלי אצירה כתומים בעירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף, הובלה ופינוי פסולת בניין בעירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומיםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי הפעלת אתר פסולת יבשה (גזם וגושית) בעירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת מכלי אצירה טמוני קרקע ומונחי קרקעלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשירותי העמסה, הובלה ופינוי משטח המועצה של מצבורי פסולת בנייה וגושית המרוכזת במספר בערומים בתחום המועצהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי גזם ופסולת גושיתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובפסולת גושית יבשה למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות תכנון, הקמה ותפעול 2 מתקנים מחזור לפסולת בניין במסגרת הקמת השכונות נופי בן שמן והרובע הבינלאומי בעירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות קליטת פסולת גזם, גרוטאות ובנייה, מתחום השיפוט של מועצהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטוןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות תכנון, רישוי, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית, ותחזוקה של מתקן סולארי לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית (PV) בהספק של כ- 200 קו"ט על גג מפעל המיון שבאתר סילוק הפסולת "דודאים"למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקבלת מידע RFI למציאת פתרונות מקיימים לטיפול בפסולת חקלאית תוך הפיכתה ממטרז למשאב עבור מועצהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעריכת תכנית יישומית לפסולת חקלאית במרחב איגוד עריםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע שירותי פינוי, טיפול ומחזור של ריכוזי פסולת יבשה למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף, הובלה, טיפול למחזור וסילוק אשפה פסולת גושית וגזםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםפינוי עודפי עפר ופסולת מתחום תחנת טירה - כוכב יאיר מסילה מזרחית קטע B למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף ופינוי פסולת ביתית, גרוטאות, גזם (למעט פסולת בנין ) למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי איסוף ופינוי פסולת למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהרשאה לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני , סוללות ונורות פלורסנט, שאינם מהמגזר הביתילמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשירותי קליטה, מיון, הפרדה והטמנה של פסולת / גזםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי פינוי פסולת (טרקטור יעה אופני, משאיות, מכולות)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים, בתחום שיפוט מועצהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאספקה ופינוי פסולת רפואית מחוז צפוןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון - הספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה לאיסוף פסולת אריזות קרטון ופינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכרלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי קליטה, טיפול, מיון והטמנה של פסולת מעורבת, גושית וגזםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאספקת עבודות / שירותים לאיסוף, טיפול ופינוי בפסולת לסוגיה, לרבות בפסולת ייעודית למחזורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםפינוי פסולת זיהומית במרכז הרפואילמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשירותי פינוי ושינוע פסולת מסוגים שונים, לרבות שירותי גיבוי ושירותיים נלווים למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמיון מוקדם לשיקום אתר סילוק פסולת ברקתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת גשר להולכי רגל באורך כ- 24 מ' בחציית נחל אלכסנדר דרומית לכביש 5720 (קו מקביל לעמק חפר ראשי). העבודה כוללת, בין היתר, הכנת דרך גישה לאתר, ייצור, אספקה והתקנת קונסטרוקציית הגשר, כולל רמפה ומדרגות, עבודות פירוק והרכבת צנרת ומערכות צנרת, פינוי פסולת לאתר מורשה, שיקום נופי להחזרת השטח לקדמותולמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרהט דרום מתחמים 13,14 12, ומכלאות צאן - עבודות עפר סלילה תשתיות ופיתוח שלב א ': עבודות עפר, מיון ופינוי פסולת, פריצת כבישים וסלילה, תשתיות מים ניקוז, עבודות פיתוח, תשתיות תקשורת וחשמל למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי הובלת פסולת חומרים מסוכניםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםטיפול בפסולת למחזור בתחומי המוניציפאלי (פסולת אריזות קרטון ו/או פסולת טקסטיל)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ו/או בפסולת נייר עיתוןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף ופינוי פסולת מעורבת, משטח השיפוט של המו״מלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםטיפול בפסולת אריזות קרטון בשטח שיפוט המועצה; ראמה, נחף, בענהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשירותי איסוף, פינוי פסולת ביתית משטח השיפוט של מועצהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי פינוי פסולת מתחום פארק התעשיה חמןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות לקליטת פסולת גזם וגושית למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשירותי הכנת תכנית לניהול פסולת בנייןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף וטיפול בפסולת אלקטרוניתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
דף 1 מתוך 6   <<  >>     |     עבור לדף