משתמש נוכחי:   אורח     
פתרונות שיווקיים לענף הבניה והתשתיות     03-5172221
    פרויקטים בניה פרטית תשתיות חברות מכרזים מעקב שיווקי חדש הוסף פרויקט/מכרז    
 
  חיפוש מכרזים חיפושים שמורים: מחק חיפוש שמור חיפוש הצג רשומות שלי          
     

  חפש לפי...  
  כללי  
 
מפרסם:
מספר מכרז:
תיאור:
טקסט חפשי:
עדכון:
מועד אחרון להגשה:
סיווג מכרז:
בחר
 
     
  מיקום  
 
ישוב:
כתובת:
אזור:
מתקדם     
 
     
  נתונים טכניים  
 
סיור קבלנים:
סיור חובה:
 
דרוש ניסיון:
 
מחיר טפסים:
 
מחיר השתתפות:
 
     
חפש  |  נקה טופס

נמצאו 253 מכרזים פעולות: עיצוב  
סמןלפרטיםמפרסםמספר מכרזתיאורעירת' אחרון להשתתפותמחיר טפסיםת' סיורסיור חובהת' עדכון
לפרטים למנוייםלמנוייםאספקת חול וחצץ לתא הטמנה 192 שלב ב' + ג' באתר סילוק פסולת דודאיםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף ופינוי פסולתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםטיפול בפסולת, אריזות תכולת כלי אריזה כתומים ברחבי העירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף ופינוי פסולת גזם / גזם מעורב ופסולת גושית למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקליטת פסולת גזם וגושיתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף ופינוי אשפה ופסולת ביתית מעורבת ואיסוף , פינוי והטמנה של גזם ופסולת משטח השיפוט של עירייהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשיקום ושדרוג רחבת יד לבנים רח' אחוזה 147. כולל ביצוע עבודות פיתוח, כולל חפירות, פינוי פסולת, הכנת שת ית חדשה, חפירות לתשתיות וחשמל והכנת תשתיות לתקשורת, תשתית וצנרת מים, ניקוזים, ריצוף משתלבות בהתאם לדגם הנבחר בכתב הכמויות, נגישות פיזית, יציקות בטון , עבודות מסגרותלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי איסוף ופינוי פסולת מרשויות אשכוללמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי ניקיון שטחים, ניקיון ציוד תפעולי, איסוף פסולת ופינוייה עבור חברת נמל למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקליטת פסולת גזם וגושיתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהסדרת נחל ציפורי במובל סגור בתחום שיפוט העירוני. כולל עבודות חפירה, ניסור ופירוק אספלט, הוצאת עודפי חפירה, פירוק והוצאת קו הניקוז הקיים, שוחות וקולטנים ופינוי כלל הפסולת לאתר פסולת מורשה, הנחת צנרת, כיסוי הצנרת במצעים ואספלט והחזרת הכביש לקדמתו כולל תיקון פסי האטה, מדרכות וצביעהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף, סילוק והטמנת פסולתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםתכנון, הקמה והפעלת פרויקט טיפול בפסולת אורגנית באתר דיהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםלהצבה ופינוי של מקטין נפח (דחסן) לאיסוף פסולת רטובה עבור המרכז רפואי העמקלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםפינוי פסולת גושית, גזם, פסולת בניין ופסולת אריזות (כתומים)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשרותי פינוי והטמנת פסולת מאתר שפד"ן (סה"כ אומדן משוער לשנה - 12500 טון)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות פינוי מי תשטיפים מאתר סילוק פסולת (אס"פ) מודיעין עבור איגוד עריםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע הריסה ופינוי פסולת וביצוע עבודות שיקום באתרים שוניםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי פינוי פסולת עפ"י "חוק האריזות", איסוף באמצעות שקיות ניילוןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםלטיפול בפסולת למיחזור בתחומה המוניציפאלי של עירייה : פסולת אריזות קרטון ו/או פסולת נייר ו/או פסולת טקסטיללמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמיון מוקדם לתכנון, הקמה, הפעלה, ותחזוקה של מערך מיון והפרדת פסולת בתחנת המעבר באתר חיריהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף ופינוי פסולת יבשה מעורבת מרחבי הישובלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקבלת שירותי לטיפול בפסולת אריזות קרטוןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותים משימתיים לפינוי וסילוק אשפה, פסולת, ריקון פחים וגרוטאות, גיזום וכיוצ"בלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקבלת שירותי איסוף, טיפול ופינוי פסולת גזםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף ופינוי פסולת יבשה מעורבת מרחבי הישובלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי העמסה, הובלה לאתר מורשה, ניפוי, מיון, גריסה, מחזור והטמנה של מצבורי פסולת גושית המרוכזת למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות תכנון, הקמה ותפעול מתקן מחזור לפסולת בניין במסגרת הקמת השכונות נופי בן שמן והרובע הבינלאומי בעירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשרותי איסוף ופינוי פסולתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשירותי העמסה, הובלה לאתר מורשה, ניפוי, מיון, גריסה, מחזור והתמנה של מצבורי פסולת גושית המרוכזת במספר מערומיםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקת מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת בשטח "מתחם שדה-דב" תכנית מתאר 444/תא ו 4140/תא לרבות מתחם אשכול - תמ"ל 3001למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםטיפול בפסולת למחזור (פסולת אריזות קרטון, פסולת נייר ופסולת טקסטיל) למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף ופינוי פסולת ביתיתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםפינוי ואיסוף פסולת גזםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאספקה והתקנת מנוף וארגז לאיסוף פסולת, גזם ואשפה מסוגים שוניםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי ניהול ופיקוח לשירותי אספקת והתקנת מיכלים טמוני/שקועי קרקע ואספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת וצמחזורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי איסוף ופינוי פסולת אלקטרוניתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםטיפול בפסולת למיחזור, משטח השיפוט של עירייהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע שירותי תחנת מעבר, הובלה והטמנת פסולת של יישובי מועצהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושיתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקבלת שירותים עבור טיפול בפסולת אריזות קרטון וניירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםפינוי פסולת בנין ועפר בקו התפר וברחבי העיר למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי גינון באתרי מקורות ברחבי הארץ : אחזקה שוטפת של האתרים לרבות מערכת השקיה, מדשאות, עצים, צמחיה, חורשות, שדות וניקיון שבילים, ניקיון וסילוק פסולת, פינוי גזם, שתילה, זיבול ודישון למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאיסוף פינוי אשפה ופסולת ביתית מעורבת איסוף, פינוי והתמנה של גזם ופסולת גושית משטח שיפוט של עירייהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים ושקיות כתומות, בתחומי המועצהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהסכם מסגרת לתכנון הריסה וניהול פסולת באתרים שוניםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקול קורא לאיסוף, פינוי ומיחזור פסולת פלסטיק קשיח שאינו בקבוקים ברחבי העירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות לפינוי פסולת והכשרת הקרקע - מגרש 1001 במתחם האלף למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקול קורא פניה לקבלת הצעות למתן שירותי איסוף, פינוי ומחזור פסולת פלסטיק ברחבי העירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
דף 1 מתוך 6   <<  >>     |     עבור לדף