משתמש נוכחי:   אורח     
פתרונות שיווקיים לענף הבניה והתשתיות     03-5172221
    פרויקטים בניה פרטית תשתיות חברות מכרזים מעקב שיווקי חדש הוסף פרויקט/מכרז    
 
  חיפוש מכרזים חיפושים שמורים: מחק חיפוש שמור חיפוש הצג רשומות שלי          
     

  חפש לפי...  
  כללי  
 
מפרסם:
מספר מכרז:
תיאור:
טקסט חפשי:
עדכון:
מועד אחרון להגשה:
סיווג מכרז:
בחר
 
     
  מיקום  
 
ישוב:
כתובת:
אזור:
מתקדם     
 
     
  נתונים טכניים  
 
סיור קבלנים:
סיור חובה:
 
דרוש ניסיון:
 
מחיר טפסים:
 
מחיר השתתפות:
 
     
חפש  |  נקה טופס

נמצאו 86 מכרזים פעולות: עיצוב  
סמןלפרטיםמפרסםמספר מכרזתיאורעירת' אחרון להשתתפותמחיר טפסיםת' סיורסיור חובהת' עדכון
לפרטים למנוייםלמנוייםשרות שנתי למילוי חוזר של מטפים בביה"ס לכיבוי אש במתקן האשללמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשרות שנתי לבדיקה ותחזוקה של מטפים וציוד כיבוי אשלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעבודות להתקנת טבעות כיבוי אש במיכל 138 בטרמינל למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאספקה והתקנת מערכת גילוי עשן וכיבוי אש תחנת כיסלון 2למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםציוד כיבוי אש למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאספקה והתקנת מערכות כיבוי אש במים במבנים ומחסנים בחברת נמללמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאחזקת ציוד כיבוי אשלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםח"ח עבור מערכות כיבוי אש למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניין משרדים החשמל 16 - מערכת כיבוי במים. כולל תכנון מפורט ,אספקה,התקנה, הרצה, הפעלה ואחזקה של מערכת כיבוי אש במים בבניין משרדיםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאחזקה שוטפת ורכישה אופציונלית של מערכות גילוי וכיבוי אש, אינטרקומים, מצלמות אבטחה ומערכות כריזה, וכן קבלת אישורי בטיחות שנתיים עבור מוסדות חינוך וגורמים שונים של המועצה למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםתוף קיר לכיבוי אשלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירות תחזוקת מערכת כיבוי אש במים עבור בניין המה"רלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע קווי מים חדשים במתחם רחוב פלדה 19, 21, 23 באזור תעשיה העבודה כוללת כיבוי אש במבנים שבנדון ביצוע עבודות חפירה להנחת הקווים החדשים כולל חפירה זהירה לגילוי הקווים הקיימים פירוק זהיר של ריצוף קיים לשימוש חוזר וביצוע ריצוף חדש כל העבודות הנלוות הדרושות לביצוע מושלםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנויים התקנת ברזי כיבוי אש ברשת המים העירונית (מסגרת)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי תחזוקת ציוד מטלטל לכיבוי אש למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשיפוץ מרכז הפעלה מל"ח בבי"ס תל -אלמלח שטח של כ- 120 מ"ר העבודה כוללת עבודות מחיצות גבס, צביעה, ריצוף, אלומניום, מערכת תברואה, מתקני חשמל, מיזוג אויר, מערכת כיבוי אש, פיתוח ועוד.למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבנית שלב ב' - בי"ס יסודי בשכונה 48 שבמועצה המקומית כ-900 מ"ר העבודה כוללת עבודת שלד, גמר, מערכת תברואה, מתקני חשמל, מיזוג אויר, מערכת כיבוי אש פיתוח וכדומהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישה ואספקת זרנוקים לכיבוי אש בפריסה ארציתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאספקת קצפים לכיבוי אשלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי בקרה, תחזוקה ואספקה שוטפת לציוד כיבוי אש מיטלטלים לאוניברסיטהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאספקה והתקנה של ציוד ומערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת חברת טלפייר גלאי אש וגז בע"מ (Telefire) ומתן אחריות ושירותי תחזוקה לציוד ולמערכות שיסופקו ולמערכות הקיימות ביחי' הדואר ברחבי הארץלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמטפה כיבוי אש למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםציוד כיבוי אש למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמחוז ירושלים-מערכת לכיבוי אש אוטומטית במיםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקבלת מידע RFI עבור מנוע דיזל למשאבת כיבוי אשלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכש קצף לכיבוי אשלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניית שלב ד' בי"ס מקיף אבו רביעה בשכונה 18 שבמועצה של כ- 640 מ"ר העבודה כוללת עבודת שלד,גמר, מערכת תברואה מתקני חשמל, מיזוג אויר, מערכת כיבוי אש, פיתוח וכדומה.למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםתחה"כ אורות רבין - מערכת כיבוי אש במתקני אתר הדלק. כולל תכנון עקרוני ותכנון מפורט, אספקה , התקנה , הרצה, בדיקה והפעלה של מערכת כיבוי אש במים ובקצף למתקני אתר הדלקלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהתקן מטף כיבוי אשלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמחבר צנרת למיכל כיבוי אש תובה למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעבודות לייצור ואספקת מיכלי פלב"ם לכיבוי אש בטרמינללמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות בתחום כיבוי אשלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעריכת בדיקות סקר תקופתיות לעובדי קרן קיימת לישראל לרבות בדיקות לספורטאים ובדיקות לעובדים המועסקים בכיבוי אשלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםתחזוקת כיבוי אש במים ותחנות להגברת לחץ למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםכניסה למאגר ספקים בתחום התכנון לעבודות ריתוך, ציוד, קונסטרוקציה וכיבוי אש.למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהספקה התקנה ותחזוקה של מערכת אוטומטית לגילוי אש ומערכות אוטומטיות לגילוי ולכיבוי אש בלוחות חשמל בקמפוסלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאחזקה שוטפת רכש התקנה וביקורת של ציוד כיבוי אש מטלטל מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטית לכיבוי אש במים ופינוי עשןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמערכת כיבוי אש באתר תחנות הכח "אורות רבין"למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאחזקת מערכות לגילוי וכיבוי אש במשרד החקלאות למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאמצעי כיבוי אש בית ספרלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהתקנת מערכות לכיבוי אש במים (ספרינקלרים) בניין מטה למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאספקה התקנה ותחזוקת ציוד כיבוי אש למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעבודות צנרת והנדסה אזרחית לקווי כיבוי אש הקפיים במיכל 70 בטרמינללמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות התקנה ואחזקה של מערכות גילוי וכיבוי אש במוס"ח למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמחבר צנרת מע כיבוי אש תאלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאספקה התקנה ושירות של מערכת אוטומטית של כיבוי אש במים (מתזים) בקמפוס המכללהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי התקנה, תחזוקה ובדיקות תקופתיות למערכות ספרינקלרים וציוד גילוי וכיבוי אש בסניפי ונכסי מאוחדתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבקשות להכלל ברשימת מציעים מתן שירותי יעוץ ותכנון לפי תקנות 16 א'51 לתקנות חובת המכרזים יעוץ בטיחות לתכנון: תשתיות, כיבוי אש, מיגון ומערכות. תכנון חשמל ותאורהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעבודות הקמת מערכת כריזה וכיבוי אש במסגד מערבי גוש 17544 חלקה 26למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
דף 1 מתוך 2   <<  >>     |     עבור לדף