משתמש נוכחי:   אורח     
פתרונות שיווקיים לענף הבניה והתשתיות     03-5172221
    פרויקטים בניה פרטית תשתיות חברות מכרזים מעקב שיווקי חדש הוסף פרויקט/מכרז    
 
  חיפוש מכרזים חיפושים שמורים: מחק חיפוש שמור חיפוש הצג רשומות שלי          
     

  חפש לפי...  
  כללי  
 
מפרסם:
מספר מכרז:
תיאור:
טקסט חפשי:
עדכון:
מועד אחרון להגשה:
סיווג מכרז:
בחר
 
     
  מיקום  
 
ישוב:
כתובת:
אזור:
מתקדם     
 
     
  נתונים טכניים  
 
סיור קבלנים:
סיור חובה:
 
דרוש ניסיון:
 
מחיר טפסים:
 
מחיר השתתפות:
 
     
חפש  |  נקה טופס

נמצאו 40 מכרזים פעולות: עיצוב  
סמןלפרטיםמפרסםמספר מכרזתיאורעירת' אחרון להשתתפותמחיר טפסיםת' סיורסיור חובהת' עדכון
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות לבניית גן ילדים (4 כיתות) – לרבות עבודות חפירה, תימוך ודיפון, עבודות חציבה, עבודות שלד, עבודות גמר, עבודות מעטפת בניין ועבודות פיתוח וחניה ברח' יעקב אלעזר בשכונת רמות,למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםאספקה והתקנת מתקני כושר הצללה ומשטח בטיחות בגן יהונתן ובחניה ברח' שלמה רח' ארלוזורוב 29למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע מדרכות ומפרצי חניה ברח' הפרדס- ריזה למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשטח לחניה פתוחה בגודל כ –8244 מ"ר הממוקם בגוש 7619 חלקה 43 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות להקמת "ספורטק" בגבעת חזני, שכונת גילה, עבודות חפירה ודיפון, חציבה, שלד, בניית מגרשי ספורט וגידור, גמר, מעטפת בניין ועבודות פיתוח וחניהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםלביצוע עבודות לבניית מעון יום - לרבות עבודות חפירה, עבודות חציבה, עבודות שלד, עבודות גמר, עבודות מעטפת בניין ועבודות פיתוח וחניה ברח' משה רחמילביץ' בשכונת פסגת זאב,למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתכנן לתוכניות בינוי, פיתוח תנועה וחניה תוכנית מתאר מפורטת במתחם אשקלוןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות חניה בבית ספר המצויים בתחום שיפוטה של המועצהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקרצוף וריבוד חניה בגין ברית עריםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות הקמת איצטדיון , מגרש כדורגל דשא טבעי וחניהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת חניה ומדרכהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי ייעוץ פיתוח כביש ותשתיות ייעוץ תנועה וחניהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחניה כולל תשתיות במרכז תעסוקה למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת מעגל תנועה, מגרש חניה, מפרץ להסעות תלמידים למתחם גני ילדים ובי"ס יד"עלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםתכנון כולל ופיקוח עליון על פרויקט מתחם חניה והסדרת כניסה למסוף אלנבי בגזרת 128למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחניה ברחוב חטיבת גבעתילמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחניה במשרדי העירייהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת נתיב חניה ומדרכה ברחוב מעלה אבשלוםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחניה ופיתוח בבית ספר יסודי שכונה 14 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםפיתוח חניה ברחוב ראשוניםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהזמנה לקבלת הצעות להיכלל במאגר יועצים /מתכננים/ מנהלי פרויקט של העיריה בהתאם לנוהל משרד הפנים : חשמל, תאורה, תקשורת, קונסטרוקציה, מהנדסי בניין, אדריכלות , מבנים+הכנת תב"עות, עיצוב פנים, נגישות, בטיחות, אינסטלציה ומיזוג אוויר, מעליות, מצלמות במעגל סגור, תחבורה והסדרת תנועה, תכנון כבישים וחניה, עבודות אלומיניום, עבודות ובדיקות קרקע , לרבות מדידה בים, מדידות, כולל רישום תצ"רים ופרצלציות, אקוסטיקה, אדריכלות נוף, עבודות ניקוז, ניהול פרויקטים של תשתיות בנייה, מפקחי עבודות בנייה ותשתיות, שמאות מקרקעין, פרסום יחסי ציבור ודוברות, . תברואה, איכות הסביבה, הנהלת חשבונות, אסבסט, הצטיידות בכלי צמ"ה, הצטיידות בכלים ועובדים בתברואה, הדברה, חומרים מסוכנים, תכנון בתחום הים, קווי שייט, תב"ע, תכנון תשתיות מים וביוב, ארנונה, היטלי פיתוח ותשלומי חובהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע הסדרי חניה לגני ילדים בגינותלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחניה כולל תשתיות במרכז תעסוקה בישוב.למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהסדרי תנועה ובטיחות בכביש פנימי ועוקף, כולל חניות לרכבים ולאוטובוסים, והקמת מגרשי ספורט, סלילת כבישים ומגרשי חניה חדשים, תיקון והרחבת כבישים, יצירת מפרצי חנייה, הקמת חניות, עבודות תשתית.הקמת מדרכות בצמוד לכבישים. חלק מהמפרדות יכללו פתוח נופי וחלק יהיו מפרדות מרוצפות.עבודות פירוק שונות כגון הסרת צמחייה, פירוק גדר ברזל, שלטים, תמרורים, מעקות בטיחות, מדרכות ועוד בהתאם לתוכניות.למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמסגרת לאכיפת חניה ונחציםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהסרת גומי ומזהמים ממסלולים ורחבות חניה בנתב"ג ושדות תעופה פנים ארציים.למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםסימון ותימרור איזורי חניה מסודרת.למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעבודות סימון ותמרור איזורי החניה המוסדותלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםפינוי חניה ודחיסה של גרוטאות רכב למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהסדרת תנועה וחניה מרכז צעירים רוחני עבודות פיתוחלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםניקוז מגרש חניהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהצטרפות למאגר יועצים ואנשי מקצוע לשנת 2018 מנהלי פרויקטים , מפקחים , איכות הסביבה, הקמת מתקני ספורט , בניה ירוקה ,מערכות צפיה/מצלמות , מחשוב, תברואה/אשפה, חשמלאי, ביטוח, מים וביוב, גינון/השקיה ,ניקוז , כבישים, חניה, מיזוג אויר, חשמל/תאורה ועוד.למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי פיקוח לפרויקט שיקום רחבת חניה למטוסים בראבו (B) בנתב"גלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות סימון ותימרור איזורי החניה המוסדרתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות גננות ( ככרות מדרכות ומגרש חניה) למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהזמנה להכלל במאגר יועצים : הצעות מיועץ לתכנון וניהול בטיחות במשרדי הרשות ייעוץ למבקר העירייה לתחשיבי חוקי עזר , מרכז להפקת דוחות באמצעות מסםרונים, יעוץ להכנת מסמך עמדה יועץ התייעלות אנרגטית, יועץ עיצוב ותכנון גופי תאורה, תכנון מערכת חשמל, מתקני חשמל ומתח נמוך, יועץ ביטוחים, הכנת מכרזים והתקשרויות, יועץ מעליות, בודק מעליות, תכנון מתקני תברואה וכיבוי אש, מיזוג אויר ביסוס מבני קרקע סוקרי בטיחות מערכות שכר מיתוג מתחם ה-BBC , מערכת אכיפת חניה המבוססת על צילום וידאו , מתכנן סביבתי, מתכנן רמזורים, בדיקת מתקני ספורטלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקול קורא להכלל במאגר יועצים 3 מודדים כימאים (כותבי כמויות), יועץ מעליות, בודק מעליות, פיתוח אירגוני, תכנון מתקני תברואה, כיבוי אש , מיזוג אויר, ביסוס מבנים וקרקע, סוקרי בטיחות, ניהול פרויקטים הנדסיים, מערכות שכר, מיתוג מתחם ה-bbc , מערכות אכיפה חניה המבוססת על צילום וידאולמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות פיתוח גנני (ככרות, מדרגות ומגרש חניה) למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות פיתוח, בניה, סלילה והסדרי תנועה במסגרת הסדרת כניסה לשכונת ראס אל עמוד . העבודות תכלולנה ביצוע סובה לאוטובוסים, מפרצי חניה, קירות תומכים, פיתוח נוף, תאורת רחוב, קירות דיפון, וסלילת דרך דו נתיביתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםלביצוע עבודות הסדרת חניה בגן לאומי הרודיון למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
דף 1 מתוך 1   <<  >>     |     עבור לדף