משתמש נוכחי:   אורח     
פתרונות שיווקיים לענף הבניה והתשתיות     03-5172221
    פרויקטים בניה פרטית תשתיות חברות מכרזים מעקב שיווקי חדש הוסף פרויקט/מכרז    
 
  חיפוש מכרזים חיפושים שמורים: מחק חיפוש שמור חיפוש הצג רשומות שלי          
     

  חפש לפי...  
  כללי  
 
מפרסם:
מספר מכרז:
תיאור:
טקסט חפשי:
עדכון:
מועד אחרון להגשה:
סיווג מכרז:
בחר
 
     
  מיקום  
 
ישוב:
כתובת:
אזור:
מתקדם     
 
     
  נתונים טכניים  
 
סיור קבלנים:
סיור חובה:
 
דרוש ניסיון:
 
מחיר טפסים:
 
מחיר השתתפות:
 
     
חפש  |  נקה טופס

נמצאו 694 מכרזים פעולות: עיצוב  
סמןלפרטיםמפרסםמספר מכרזתיאורעירת' אחרון להשתתפותמחיר טפסיםת' סיורסיור חובהת' עדכון
לפרטים למנוייםלמנוייםעבודות הקמת 4 כיתות גן ביישוב אדם מגרשים 1008,1006למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות תכנון והקמה של קירוי מגרשים,אשר מעליהם יוקמו, יחוברו לרשת החשמל הארצית, יתופעלו ויתוחזקו מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית PV בהספק עד 200 קו"ט באתרים בשטח מועצה מקומיתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםתכנון וביצוע 2 כיתות גני ילדים במגרש 907 בשכונת נווה מנחםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי תכנון כולל לקריית חינוך במגרשים 301,300 במתחם רש/1010 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות קבלניות להוספת קומה (על בסיס קומת קרקע במבנה קיים) והקמת מגרש כדורגל מדשא טבעי בבית הנבחרות למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות תכנון ופיקוח צמוד לקירוי והשלמות במגרשים משולבים בשני מגרשים נמצאים בגוש 12165 חלקה 12למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניית 18 כיתות לימוד בית ספר יסודי ממ"ד , מגרש 601 בשכונת השחרלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניית גן ילדים דו-כיתתי מגרש 607 בשכ' השחרלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות תכנון בניה והקמה של סככות למגרשי ספורט ולאחר מכן מתן זכות שימוש במערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאי במסגרת אסדרות רשות החשמל בישטת B.O.Tלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםלמכירת מחצית מגרש למגורים מגרש 98ב' )עפ"י תב"ע זמ/250/2)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית שכונה שכונה 10 בישוב - 172 מגרשים (לבניית 434 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני יישובלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעיצוב, תכנון וביצוע מגרש פאמפטרקלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניית תוספת שתי כיתות בבית הספר איינשטיין במגרש 202למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת מגרש ריק בפינת רח' הירמוך והירקון, בשטח 550 מ"רלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית - 23 מגרשים (לבניית 64 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה למגרש לבניה חד משפחתית (סה"כ 1 יח"ד ) בנוה ימיןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש אחד לבניית 200 יח"ד לדיור מיוחד – דיור מוגן ומסחר בשכונה ד' 4 ברמת בית שמשלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית בשכונה מערבית - 33 מגרשים (לבניית 98 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 8 מגרשים (ב- 5 מתחמים) לתעשיה בא.ת. מערבי (ברוש) למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 4 יח"ד ב 2 מגרשים בבניה עצמית לנכים למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית - 39 מגרשים (לבניית 150 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית שכונת רמת רזים דרום - 23 מגרשים (לבניית 34 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 12 מגרשים לבניה עצמית 4 מגרשים חד משפחתיים ו-8 מגרשים חד משפחתיים עם קיר משותף (סה"כ 12 יח"ד) בתחום המועצה האזורית שפיר (ישוב המקיים אורח חיים של דת ומסורת ישראל)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת מגרש בשטח גודל של כ- 1000 מ"ר הידועה כגוש 2002, 2004, 2006 מגרש 2001למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםפתיחת הרשמה לרכישת 45 מגרשי מגורים בשכונה 39 בישוב למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש אחד לבניית 200 יח"ד לדיור מיוחד – דיור מוגן, מסחר ותעסוקה בשכונה ד' 3 ברמת בית שמשלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת מגרש בגוש 15346 חלקות 405,406,419למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמה הפעלה של חניון ציבורי תת קרקעי בגוש 7105 מגרשים 8 ו-103 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 2 מגרשים למסחר ביישוב למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש אחד לבניית 230 יח"ד לדיור מיוחד - דיור מוגן בשכונת המשקפיים, ברמת בית שמשלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש אחד לבניית 200 יח"ד לדיור מיוחד – דיור מוגן בשכונה ד'1 ברמת בית שמשלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהרשמה והגרלה לנכים ל- 3 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 3 יח"ד) בישוב שריגים ליאון בתחום המועצה האזורית מטהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת גן ילדים ארבע כיתתי ברובע 11 (מגרש 901)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניית קירות תמך למגרש 779 ברובע שחמון 6למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה חיבור רשת חשמל ארצית ותחזוקה של קירוי מגרשי ספורט בעלי מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו- וולטאית PV בגודל עד 200 קו"ט בשיטת B.O.T באתרים ובשטח המועצה.למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות במגרש בשטח 1000 מ"ר ועליו מבנה בן 3 קומות בשטח של כ-588 מ"ר ברח' הנרייטה סולד 24 הידועה כגוש 18171 חלקה 19למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית בשכונת גבעת האורנים 8 מגרשים (לבניית 16 יח"ד) הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש מס' 60, מסחרי בשחמון 2למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה למגרש לבניה צמודת קרקע בקיר משותף (סה"כ 1 יח"ד) בשכונת בלינסון למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש לבניה צמודת קרקע בקיר משותף( סה"כ 2 יח"ד )למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש למטרת תעסוקה בשכונת "מכבי רמלה"למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש למטרת מסחרלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 4 מגרשים לבניה חד-משפחתית (סה"כ 4 יח"ד) במושב למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית שכונת מקמאן 7 מגרשים (לבניית 12 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 12 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 12 יח"ד) בישוב שריגים ליאון בתחום המועצה האזורית מטה יהודהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 47 מגרשים לתעשיה ותעשיה קלה ומלאכה בא.ת. שקדלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 4 מגרשים למסחר ותעסוקה בא.ת. שקדלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 6 מגרשים לבנייה עצמית (סה"כ 6 יח"ד)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמכרז לנכים רכישת זכויות חכירה 2 מגרשים חד משפחתיים בבניה צמודת קרקעלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית 5 מגרשים (לבניית 20 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
דף 1 מתוך 14   <<  >>     |     עבור לדף