משתמש נוכחי:   אורח     
פתרונות שיווקיים לענף הבניה והתשתיות     03-5172221
    פרויקטים בניה פרטית תשתיות חברות מכרזים מעקב שיווקי חדש הוסף פרויקט/מכרז    
 
  חיפוש מכרזים חיפושים שמורים: מחק חיפוש שמור חיפוש הצג רשומות שלי          
     

  חפש לפי...  
  כללי  
 
מפרסם:
מספר מכרז:
תיאור:
טקסט חפשי:
עדכון:
מועד אחרון להגשה:
סיווג מכרז:
בחר
 
     
  מיקום  
 
ישוב:
כתובת:
אזור:
מתקדם     
 
     
  נתונים טכניים  
 
סיור קבלנים:
סיור חובה:
 
דרוש ניסיון:
 
מחיר טפסים:
 
מחיר השתתפות:
 
     
חפש  |  נקה טופס

נמצאו 697 מכרזים פעולות: עיצוב  
סמןלפרטיםמפרסםמספר מכרזתיאורעירת' אחרון להשתתפותמחיר טפסיםת' סיורסיור חובהת' עדכון
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש לבנייה צמודת קרקע בקיר משותף ( סה"כ 5 יח"ד )למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית ביאנוח שכונה צפונית 5 מגרשים (לבניית 15 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשיפוץ מגרשי מיני פיץ' בעירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית 2 יח"ד במגרש אחד בבניה צמודת קרקע ברח' שריד 7למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 3 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 3 מגרשים) בשכונת "נאות הכפר"למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש לבנייה צמודת קרקע בקיר משותף (סה"כ 2 יח"ד) למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעבודות שיפוץ מגרש כדורגל שלב ג'למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמה הפעלה של חניון ציבורי תת קרקעי בגוש 7105 מגרשים 8 ו-103 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמוצעות זכויות בעלות במגרש מס' 48 עפ"י תב"ע בשטח של כ-317 מ"ר (מדוד גרפית) הכולל את חלקה 16 בשלמות (למעט הפקעה של כ-0.70 מ"ר) וחלק מחלקות 15, 17, ו- 18, לרבות יתרת זכויות הבניה הנובעות מהמגרש. ב- 2 היחידות במגרש מחזיקים דיירים מוגנים אשר להם זכויות דיירות מוגנת בחלק מ- 2 היחידות בהן הם מחזיקים. רחוב חגי 14למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמוצעות זכויות בעלות במגרש מספר 20 בשטח של 202 מ"ר, לרבות יתרת זכויות הבנייה במגרש. ברח' עמוס, היודעה כגוש 5857 חלקה 1 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמוצעות זכויות בעלות במגרש מספר 19 בשטח של 180 מ"ר, לרבות יתרת זכויות הבנייה במגרש. ברח' עמוס , הידועה כגוש 5857 חלקה 1למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש למסחר בצומת בני ראם- מ.א. נחל שורקלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ל-2 מגרשים בייעוד למסחר במרכז המסחרי בישובלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע 2 מקוואות מונגשים לנשים במגרשים 501 ו- 517 בעיר שכונה ג'2למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת בית ספר ממ"ד אוהל שילה בנות מגרש 3000למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעצמון שכונה י"א 28 יח"ד תשתיות ציבוריות והכשרת מגרשיםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית 6 מגרשים חד משפחתים (סה"כ 6 יח"ד) במושב למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 15 יח"ד ב 7 מגרשים בבניה עצמית למגרש בלתי מסוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקירוי מגרש ספורט - סולארילמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת בית ספר ממ"ד אוהל שילה בנות מגרש 3000למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעבודות הקמת 4 כיתות גן ביישוב אדם מגרשים 1008, 1006, למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםתכנון ביצוע אולם ספורט במגרש .בצ.3 בעיר גוש 5381 חלקה 28 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש לבנייה צמודת קרקע (סה"כ 1 יח"ד בקיר משותף)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעבודות בניית בית כנסת במגרש 3130 בהיקף כולל של כ- 650 מ"ר, כולל עבודות פיתוח בשכונת נאות שמיר בעיר יבנה (גוש 5520 חלקה 124, מגרש 3130). למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרשים לבניה צמודת קרקע טורית לבניית 9 יח"ד במתחם אחדלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת 5 כיתות מעון יום + 2 כיתות גן בשתי קומות בבניה קונבנציונלית בניה ירוקה במגרש 303 במתחם גליל ים א' למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהרשמה והגרלה לנכים ל- 3 מגרשים לבניה עצמית המיועדים לבני המקום בלבד בישובלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת 5 כיתות מעון יום + 5 כיתות גן בשתי קומות בבניה קונבנציונלית בניה ירוקה במגרש 404 במתחם גליל ים ב' למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעבודות שיפוץ ושיקום מגרש ספורט חט"עלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמועדון נוער ומגרש משחקים בעירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ל-21 מגרשים לבניה דו-משפחתית (סה"כ 42 יח"ד) במושב המקיים אורח חיים של שומרי דת ומסורת ישראל למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ל-23 מגרשים (סה"כ 92 יח"ד) למגורים במושב (מושב המקיים אורח חיים של שומרי דת ומסורת ישראל) למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית בשכונת חורשת נוח 48 מגרשים לבניית 48 יח"ד הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית בשכונת "האגם" 61 מגרשים לבניית 61 יח"ד הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 28 מגרשים לבניה עצמית למגרש בלתי מסוים (סה"כ 28 מגרשים) בשכונת "שדרות בפארק" למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה בחלק ממגרש 137, לבניית 160 יח"ד ושטחי מסחר (מתוכם ינתנו שירותי בניה לבניית 53 יח"ד לקבוצת בעלי זכויות חכירה קיימים במגרש), ברחוב איינשטייןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית 123 יח"ד במגרש לבנייה רוויה ומסחרלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה למגרש למסחר ותעסוקה בשכונת "נרקיסים"למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת חניון תת קרקעי ומעליו גני ילדים בשתי קומות בבניה קונבציונלית –- בניה ירוקה - במגרש 402 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית 705 יח"ד ב 2 מתחמים לחכירת מתחם ל-4 מגרשים לבניה רוויה ושטחי מסחר ומתחם ל-2 מגרשים לבניה רוויה שטחי מסחר ותעסוקה ולדיור מיוחד בשערי העירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית שכונה מערבית 42 מגרשים (לבניית 170 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית שכונה מערבית 25 מגרשים (לבניית 69 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיור למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקירוי מגרש ספורטלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהשלמת בינוי במגרש D81למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 42 יח"ד- 7 מגרשים בבניה עצמית מכרז למגרש בלתי מסויים למחוסרי דיור למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית 180 יח"ד ב- 2 מגרשים בבניה רוויה במתחם המתנחליםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש לבניית 200 יח"ד במתחם אחד דיור מיוחד (דיור מוגן/בית אבות) בשכונת השחר,למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש 1256 למסחר במתחם 4למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית בשכונת רובע 12 - 22 מגרשים לבניית 30 יח"ד הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 51 מגרשים ובסה"כ 149 יח"ד בבניה עצמית למגרש בלתי מסוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
דף 1 מתוך 14   <<  >>     |     עבור לדף