משתמש נוכחי:   אורח     
פתרונות שיווקיים לענף הבניה והתשתיות     03-5172221
    פרויקטים בניה פרטית תשתיות חברות מכרזים מעקב שיווקי חדש הוסף פרויקט/מכרז    
 
  חיפוש מכרזים חיפושים שמורים: מחק חיפוש שמור חיפוש הצג רשומות שלי          
     

  חפש לפי...  
  כללי  
 
מפרסם:
מספר מכרז:
תיאור:
טקסט חפשי:
עדכון:
מועד אחרון להגשה:
סיווג מכרז:
בחר
 
     
  מיקום  
 
ישוב:
כתובת:
אזור:
מתקדם     
 
     
  נתונים טכניים  
 
סיור קבלנים:
סיור חובה:
 
דרוש ניסיון:
 
מחיר טפסים:
 
מחיר השתתפות:
 
     
חפש  |  נקה טופס

נמצאו 753 מכרזים פעולות: עיצוב  
סמןלפרטיםמפרסםמספר מכרזתיאורעירת' אחרון להשתתפותמחיר טפסיםת' סיורסיור חובהת' עדכון
לפרטים למנוייםלמנוייםלחכירת מגרש למלונאות ומסחרלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית 5 מגרשים (לבניית 14 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיור למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 2 מגרשים מס' 30,31 למסחר בפארק התעשייה המזרחילמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת מגרשים: מגרש הידוע כחלקה 30 בגוש 10008 בשטח רשום של 1,007 מ"ר. מגרש הידוע כחלקה 31 בגוש 10008 בשטח רשום של 1,007 מ"ר. מגרש הידוע כחלקה 32 בגוש 10008 בשטח רשום של 1,007 מ"ר. למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעבודות בניייה מבנה ציבור משולב במגרשים 3040, 3170, בשכונת נאות שמיר למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניית מעון יום מגרש 200 רחוב חזנילמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש לבניה בקיר משותף (סה"כ יח"ד 1)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש לבניה דו-משפחתית ( סה"כ 2 יח"ד)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש למגורים בקיר משותף ( סה"כ 1 יח"ד)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 7 מגרשים לאחסנה בפארק התעשייה חמןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית בערד (שכונת רננים) 28 מגרשים לבניית 28 יח"ד הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקבלת הצעות לחכירת מגרש למסחר ותעסוקהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 16 מגרשים לבניה עצמית למגרש בלתי מסוים בשכונת נאות לון למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש למלונאות ונופש מגרש מל- 1 לבניית 300 יח' אכסון מלונאי בקריית המדעלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית בבית שאן שכונה מזרחית 44 מגרשים (לבניית 69 יח"ד) הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 7 מגרשים לתעסוקה ומסחר בשכונת פארק איילוןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש לבניית 200 יח"ד למגורים - דיור מוגן עם חזית מסחרית בשכונת "מורדות ארנונה"למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניית בית כנסת כולל עבודות פיתוח במגרש 405למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת מגרש בשטח רשום של כ-2,432 מ"ר הידוע ככביש הרכבת חלקות 61,60,55,54למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית שכונת מנסורה 8 מגרשים (לבניית 24 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש למגורים (סה"כ 8 יח"ד)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 2 מגרשים לבניה צמודת קרקע (סה"כ 2 יח"ד)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 7 מגרשים לבניה חד-משפחתית למגרש בלתי מסויים (סה"כ 7 מגרשים) בשכונת מישור הגפן ורמת שקדלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 13 מגרשים לבניה חד-משפחתית (סה"כ 13 יח"ד) למגרש בלתי מסוים בשכונת הפארק.למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנויים"מחיר למשתכן" רכישת זכויות חכירה ל- 2 מגרשים לבניית 308 יחידות דיור בבנייה רוויה מתחם רשות השידור בשכונת רוממה למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 67 מגרשים לבניה חד-משפחתית למגרש בלתי מסוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמכרז סגור לבני מקום מחוסרי דיור לחכירת 5 מגרשים למגורים (סה"כ 20 יח"ד) למגרש בלתי מסויםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנויים"מחיר למשתכן" רכישת זכויות חכירה ל - 2 מגרשים לבניית 240 יחידות דיור מגורים בבנייה רוויה משולב עם מסחר ומגרש למלונאות, מגרש לבניית מבנה עירוני מעורב ומגרש למסחר ומשרדים (סה"כ 5 מגרשים) מתחם בי"ח שערי צדק הישן.למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 4 מגרשים למסחר ותעסוקהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנויים "מחיר למשתכן" חכירה ל- 6 מגרשים לבניית 263 יח"ד ב- 2 מתחמים בבניה רוויה ברמות (קאנטרי) למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנויים "מחיר למשתכן" חכירת מגרש לבנית 82 יח"ד בבניה רוויה בשכונת רמות (קאנטרי)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית 210 יח"ד בבניה רוויה, מסחר ותעסוקה במגרש אחד בשכונת פסגת זאב ,למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנויים"מחיר למשתכן" רכישת זכויות חכירה למגרש לבניית 60 יחידות דיור בבנייה רוויה בשכונת רוממה (רחוב ירמיהו/ארגמן ואהליאב)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 2 מגרשים לבניית 500 יח"ד בייעוד דיור מיוחד"למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת קירות בטון היקפיים למגרש כדורגל ואתלטיקהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקצאת קרקעות להקמת והפעלת מוסדות ציבור 1- מגרש 801 כ-2 דונם לצורך הקמת ישיבה קטנה בהר שמואל 2- מגרש 804 כ-1 דונם לצןרך הקמת בית כנסת בשכונת הר שמואל 3- מגרש 614 כ- 0.43 דונם לצורך הקמת בית כנסת בשכונת נווה מנחםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרשים למגורים לבניית 240 יח"ד ב- 5 מתחמים בשכונת מול ארבל.למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש למבני ציבור ומסחר באזור תעשייה ציפורית – נוף הגליללמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית במג'אר שכונת הר חזון 28 מגרשים (לבניית 74 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית 14 יח"ד צמודות קרקע בקיר משותף במתחם אחד בשכונת "שעריה" מתחם א מגרשים 15, 21-22 גוש 4042 מס' חלקה בשלמות 844, 945-946 שטח 3,530 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקבלת הצעות לחכירת מגרש לבניה דו-משפחתית בקיר משותף ( סה"כ 2 יח"ד)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרשים לבנית 250 יח"ד במתחם אחד דיור מוגן בית אבותלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשכונת יובלים 13 מגרשים (לבניית 15 יח"ד) הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 2 מגרשים מס' 404 (מסחר) 601 (תחנת תדלוק) בפארק התעשיות למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 2 מגרשים למסחר ושרותים אחריםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש לבנית 200 יח"ד לדיור מיוחד - דיור מוגן בשכונה ד'1 ברמת למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית בשכונת רמון (מרכז האזרחי) 5 מגרשים לבניית 5 יח"ד הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש מס' 5 לבניית 74 יח"ד סטודיו או יח"ד זעירות להשכרה (מעונות,דיור מוגן,סטודיו לאמנים ויוצרים) בשכונת רמון (מרכז אזרחי) למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 2 מגרשים לבניה דו-משפחתית (סה"כ 4 יח"ד)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית בטבריה שכונת מול ארבל 22 מגרשים (לבניית 34 יח"ד) הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
דף 1 מתוך 16   <<  >>     |     עבור לדף