משתמש נוכחי:   אורח     
פתרונות שיווקיים לענף הבניה והתשתיות     03-5172221
    פרויקטים בניה פרטית תשתיות חברות מכרזים מעקב שיווקי חדש הוסף פרויקט/מכרז    
 
  חיפוש מכרזים חיפושים שמורים: מחק חיפוש שמור חיפוש הצג רשומות שלי          
     

  חפש לפי...  
  כללי  
 
מפרסם:
מספר מכרז:
תיאור:
טקסט חפשי:
עדכון:
מועד אחרון להגשה:
סיווג מכרז:
בחר
 
     
  מיקום  
 
ישוב:
כתובת:
אזור:
מתקדם     
 
     
  נתונים טכניים  
 
סיור קבלנים:
סיור חובה:
 
דרוש ניסיון:
 
מחיר טפסים:
 
מחיר השתתפות:
 
     
חפש  |  נקה טופס

נמצאו 559 מכרזים פעולות: עיצוב  
סמןלפרטיםמפרסםמספר מכרזתיאורעירת' אחרון להשתתפותמחיר טפסיםת' סיורסיור חובהת' עדכון
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב 2 מגרשים למסחר במתחם 3 בדרום העירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשיווק והקצאה לקבלנים - מגרשים למטרת בנייה בעיר - למטרת בנייה רוויה לקבלנים בישוב סה"כ 14 מגרשים (לבניית 775 יח"ד ) הנמצאים באזורים שנים במתחמים 10,12,13,14 השיווק יעשה לקבלנים בלבדלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב 4 מגרשים למסחר במתחם 5 בדרום העירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת כל הזכויות על פי מכרז ים/2/2018 בקשר למכרז מבנה/ים על מקרקעין הידועים כמגרשים 491, 473 לפי תכנית 9/03/140/3 606-0171488, 606-0411017, מתחם 2 חלקות 171,180 בגוש 2812למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש מס' 901 למסחר ותעסוקה במרכז האזרחילמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב 2 מגרשים לתעשייה בא.ת. בנימין - מ.א. דרום השרוןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 8 יח"ד ב- 4 במגרשים לבניה צמודת קרקע בקיר משותף למגרש בלתי מסוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמכרז מקוון - בניה עצמית בשכונת האירוסים - 31 מגרשים לבניית 31 יח"ד - הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניית גני ילדים ומעון יום מגרש 304למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה למגרש אחד לתעשיה בא.ת. מבצעלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת מגרש בשטח 11308 מ"ר בגוש 6413 חלקה 24למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת אולם ספורט בחטיבת הביניים ע"ש דוד בן גוריון, בשטח של כ-526 מ"ר, לרבות עבודות הריסה, פירוק ופינוי מגרש קיים וכן עבודות פיתוחלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשיפוץ מתנ"ס ומגרש ספורט שכ' חיילים משוחררים - שלב ב'למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות במגרש, הידועה כגוש 6874 חלה 82 מגרש 205למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה בשני מגרשים לבניית 296 יח"ד בבניה רוויה בצומת פתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה למגרש אחד לתעשייה בא.ת. צפונילמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת מגרש כדורגל עם דשא סינטטי מדגם "שחבק" ביישובלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית - שכונה צפונית - 21 מגרשים לבניית 67 יח"ד - הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית 11 יח"ד ב- 2 מגרשים בבנייה רוויה למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית בשכונת ואדי סקי ובשכונת אל בורג' - 12 מגרשים (לבניית 28 יח"ד) - הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש לדיור מוגן ומסחר (סה"כ 250 יח"ד) בשכונת נרקיסים למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית 84 יח"ד במגרש A200 לבנייה קוויה בשכונה 8 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותים לתכנון שלושה מעונות יום - מגרש 532,396,440למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות בניה ופיתוח מקווה טהרה במגרש 810למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת מגרש בייעוד למשרדים ברח' שפינדל יונה 6, גוש 6189 חלקה 648למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות במגרש לבניה רוויה בשטח של כ- 3 דונם הממוקם ברח' דרך המשי . ניתן להקים על מגרש מגדל מגורים בן עד 20 קומות 52 יח"דלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית - 79 מגרשים (לבניית 158 יח"ד) - הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיור למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית - שכונת נוף נטופה 45 מגרשים לבניית 90 יח"ד, הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיור למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית - שכונת מול ארבל, 22 מגרשים (לבניית 36 יח"ד), הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית - שכונה מערבית , 2 מגרשים (לבניית 8 יח"ד), הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית - שלב ב', 33 מגרשים לבניית 66 יח"ד הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 248 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 248 יח"ד) למגרש בלתי מסוים למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית 3 מגרשים לבניית 23 יח"ד הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית 3 מגרשים (לבניית 43 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהרשמה והגרלה לנכים לחכירת 4 מגרשים לבנייה עצמית (סה"כ 4 יח"ד) בישוב בתחום המועצה האזורית לכישלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש למסחר ותעסוקהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 2 מגרשים לתעסוקה באזור התעשיה יואב- מועצה אזורית יואבלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות תכנון, בניה והקמה של סככות למגרשי ספורט ובית עלמין ולאחר מכן מתן זכות שימוש במערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה PV (פוטו-ולטאי), במסגרת אסדרות רשות החשמללמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות בקרקע למגורים בשטח של 2841 מ"ר בדרך חיים בר לב, שכונת ידידיה, הידוע כחלקה 58 בגוש 6139, מגרש 108למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת מגרש בשטח 556 מ"ר לבניית 2 יח"ד צמודות קרקע בקרית קריניצי החדשה רח' דן שומרון 46, גוש 7278 חלקה 17למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 240 מגרשים לבניה עצמית (סב"כ 240 יח"ד) למגרש בלתי מסוים בשכונת נופיםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש מס' 700 למסחר ותעסוקה למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחיזוק טריבונות מגרש כדורסללמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת מגרש המיועד למגורים ברח' שתולים בשטח של כ- 449 מ"ר , הידועה כגוש 6136 חלקה 260למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות במגרש למסחר ותעסוקה בשטח של 1.8 דונם במתחם התעסוקה במערבי , גוש 6591 חלקה 50למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת נכס מקרקעין (מגרש) הידועה כגוש 8999 חלקה 12למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות במגרש בשטח 328 מ"ר, הידוע כגוש 6734 חלקה 252למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכות חוזית לחוזה פיתוח מהוון, בקרקע הידועה גם כגושים 22775,2276,22862 מגרשים 201-204 באזור תעשיה פארק צבאיםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 2 מגרשים לבניית 500 יח"ד בייעוד דיור מיוחד ומסחר למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות לחכירת 5 מגרשים לתעשיה באזור התעשיה נחל שחורתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
דף 1 מתוך 12   <<  >>     |     עבור לדף