משתמש נוכחי:   אורח     
פתרונות שיווקיים לענף הבניה והתשתיות     03-5172221
    פרויקטים בניה פרטית תשתיות חברות מכרזים מעקב שיווקי חדש הוסף פרויקט/מכרז    
 
  חיפוש מכרזים חיפושים שמורים: מחק חיפוש שמור חיפוש הצג רשומות שלי          
     

  חפש לפי...  
  כללי  
 
מפרסם:
מספר מכרז:
תיאור:
טקסט חפשי:
עדכון:
מועד אחרון להגשה:
סיווג מכרז:
בחר
 
     
  מיקום  
 
ישוב:
כתובת:
אזור:
מתקדם     
 
     
  נתונים טכניים  
 
סיור קבלנים:
סיור חובה:
 
דרוש ניסיון:
 
מחיר טפסים:
 
מחיר השתתפות:
 
     
חפש  |  נקה טופס

נמצאו 615 מכרזים פעולות: עיצוב  
סמןלפרטיםמפרסםמספר מכרזתיאורעירת' אחרון להשתתפותמחיר טפסיםת' סיורסיור חובהת' עדכון
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 72 יח"ד ב -14 מגרשים בבניה עצמית מכרז למגרש בלתי מסויים לבני המקום מחוסרי דיור בשכונה המזרחיתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 64 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 64 יח"ד) בישוב זהר בתחום המועצה האזורית לכיש למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת קרויים מעל 5 מגרשי כדורסל ועליהם מערכות פוטו-וולטאיותלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות להקמת מבנה מרכז טניס, שכונת קטמון ט'. כולל עבודות פירוקים והריסות, עבודות חפירה, עבודות דיפון וכלונסאות, עבודות אלומיניום, עבודות קונסטרוקציות פלדה, עבודות להכשרת מגרשי טניס ועבודות פיתוחלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמכרז מקוון בניה עצמית בשכונה מערבית 20 מגרשים (לבניית 51 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית 228 יח"ד במגרש אחד בבניה רוויה במבואות הדרומייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 3 מגרשים למסחר ותעסוקה בא.ת. שקד,למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 26 מגרשים לתעשיה ותעשיה קלה ומלאכה בא.ת שקדלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי תכנון כולל, לקרית חינוך, במגרשים 300, 301 ,במתחם רש/10למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמכירת מגרשי מגורים במגרש 98ב׳ גוש 3715 חלקה 49למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 97 יח"ד ב 25 מגרשים לבניה עצמית מכרז למגרש בלתי מסויים למחוסרי דיור ביישוב סאלם שבתחום מועצה מקומית מעלה עירון למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהכשרת מפלסים לפיתוח אזור תעשיה ולפינוי חול ועודפי חפירה במגרשים 8-7 וחלקי מגרשים נוספים בתוכנית 35/100/02/10למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש לאחסנה בפארק התעשייה חמן מועצה אזורית חבל מודיעיןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת 4 מגרשי טניס, מגרש אימון מקורה ומבנה מנהלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה מסוג בית הכנסת בשכ' "הפארק" מגרש 1123למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 2 מגרשים באזור התעסוקה נהורה (תעשיה, מלאכה ואחסנה) בישוב נהורה בתחום שיפוטה של המועצה האזורית לכיש למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנויים בניה עצמית בתמרת 82 מגרשים (לבניית 82 יח"ד) הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהרשמה והגרלה לנכים לחכירת 7 מגרשים לבנייה עצמית (סה"כ 7 יח"ד) בישוב חלץ בתחום המועצה האזורית למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות לבניית מכינה קדם צבאית מגרש 601 שכונת נווה שרוןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 297 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 297 יח"ד) למגרש בלתי מסוים למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת 4 כיתות גן ילדים במגרש 401למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית 2 יח"ד מגרש 727 לבנייה עצמית בבצרה 15למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית - מגרש (לבניית 6 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםיצוע עבודות בניה והקמה של מבנה מסוג: גן ילדים (4 כיתות) בשכונת "הפארק" (מגרש 1124) למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 2 מגרשים לתעשיה בא.ת. מערבי (ברוש)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנויים"דיור במחיר מופחת" רכישת זכויות חכירה לבניית 116 יח"ד ב- 2 מגרשים בבניה רוויה גבעת הכלניותלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםכרז מקוון הזמנה לקבלת הצעות לחכירת 31 מגרשים (סה"כ 62 יח"ד) לבניה צמודת קרקע בקיר משותף למגרש בלתי מסוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 6 מגרשים ביעוד תעסוקה 9 מגרשים ביעוד תעשייה ומגרש אחד ביעוד מסחר (סה"כ 16 מגרשים) בהרחבת אזור התעסוקה המערבי למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב 4 מגרשים באזור תעשיה משותף מעלות תרשיחא-כפר ורדיםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניית ממ"ד ותאי הלבשה במגרש כדורגל בשטח המועצהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניית 3 גני ילדים במגרש D74 ולביצוע עבודות פיתוח בתחום העירייהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש מס' 1007 לתעשיה באזור התעסוקה עידן הנגב, צומת להבים למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת בתי ספר וגני ילדים במגרש 306למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב- 3 מגרשים לתעשיה ותעסוקה באזור התעשייה קרית אריהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 50 יח"ד ב- 16 מגרשים בבניה עצמית למגרש בלתי מסויים בשכונת "בצל אורנים"למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 2 מגרשים לבנייה עצמית (סה"כ 2 יח"ד) - נווה יםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 22 יח"ד ב- 6 מגרשים בבניה עצמית למגרש בלתי מסויים למחוסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 5 יח"ד ב- 15 מגרשים בבניה עצמית למגרש בלתי מסויים "משולש עין כרמל" למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש מס' 35 לתעשיה בא.ת. אבשלום, מוא"ז אשכוללמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת גן ילדים דו כיתתי ברח' כליל החורש מגרש 779למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמכירת מבנה/קרקע בשכונת ההרחבה, הידועה כגוש 10133 חלקה 6 מגרש 1למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשיפוץ מגרש כדורגל , כולל עבודות בטון וקירות, פיתוח, חשמל ותאורה, ניקוז, גינון והשקיהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש למסחר ומגרש למשרדים ( סה"כ 2 מגרשים) במתחם אחד במע"רלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש אחד ביעוד מסחרי למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה מסוג: גן ילדים (2 כיתות) בשכונת "הפארק" (מגרש 1122) למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנויים"דיור במחיר מופחת" לרכישת זכויות חכירה לבניית 210 יח"ד בבניה רוויה, מסחר ותעסוקה במגרש אחד בשכונת פסגת זאבלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש לבניית 250 יח"ד לדיור מיוחד (דיור מוגן) בשכונת פסגת זאב למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 3 מגרשים למסחר ותעסוקה - אתר ב'1 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםלחכירת 4 מגרשים למסחר ותעסוקה - אתר א'1 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית 2 יח"ד ב 2 מגרשים בניה עצמית - א'1 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
דף 1 מתוך 13   <<  >>     |     עבור לדף