משתמש נוכחי:   אורח     
פתרונות שיווקיים לענף הבניה והתשתיות     03-5172221
    פרויקטים בניה פרטית תשתיות חברות מכרזים מעקב שיווקי חדש הוסף פרויקט/מכרז    
 
  חיפוש מכרזים חיפושים שמורים: מחק חיפוש שמור חיפוש הצג רשומות שלי          
     

  חפש לפי...  
  כללי  
 
מפרסם:
מספר מכרז:
תיאור:
טקסט חפשי:
עדכון:
מועד אחרון להגשה:
סיווג מכרז:
בחר
 
     
  מיקום  
 
ישוב:
כתובת:
אזור:
מתקדם     
 
     
  נתונים טכניים  
 
סיור קבלנים:
סיור חובה:
 
דרוש ניסיון:
 
מחיר טפסים:
 
מחיר השתתפות:
 
     
חפש  |  נקה טופס

נמצאו 556 מכרזים פעולות: עיצוב  
סמןלפרטיםמפרסםמספר מכרזתיאורעירת' אחרון להשתתפותמחיר טפסיםת' סיורסיור חובהת' עדכון
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות בעלות במגרש במושע סה"כ 34.503 יח"ד (בחלק בלתי מסוים) בבניה רוויהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי תכנון לבניית בית כנסת ומקווה נשים במגרש 404 בנאור שמירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע ע"ע וקירות במגרשים למוסדות ציבור בקאנטרי רמות - שכונת רמותלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהכנת תוכנית מפורטת לשינוי ייעודי קרקע והגדלת זכויות בניה עבור מגרש למבני ומוסדות ציבור.למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות בניה ופיתוח בי"ס יסודי ממ"ד 24 כיתות וחט"ב 15 כיתות במגרש 116 במתחם C למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות בנאיות (בית כנסת ומעון יום תלת כיתתי) במגרש 813 בשכונת הפארקלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםע"ע וקירות תומכים עבור מגרשים חומים, מנה ב' - שכונה ד 4, רמת בית שמשלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםתכנון, רישוי וביצוע גן ילדים חד כיתתי מגרש 13למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות שדרוש מגרש כדורגל סינטטי בביה"ס אורט בקרום העירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת מתנ"ס מעל גבי גני ילדים במגרש 957 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםתכנון וביצוע הקמת מבנה רב תכליתי (מבנה שיטור) מגרש 618 שכונת השחר בשיטת בניה מתקדמת טרומית מבטון או קונבנציונאליתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות - קריית ספורט למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 3 מגרשים לבנייה עצמית (סה"כ 3 יח"ד) בגבעות עדן בצמוד לנוה מיכאל-רוגלית בתחום המועצה האזורית מטה יהודהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב 6 מגרשים לתעשיה ומלאכהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש למסחר ותעסוקה - אתר ב'1 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמכרז מקוון - בניה עצמית - 35 מגרשים לבניית 105 יח"ד הרשמה והגרלה לבני המקום מחוסרי דיור לרבות משרתי כוחות הביטחון למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 15 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 15 יח"ד) למגרש בלתי מסויים לבני מקום - שכונת רמות מאירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמכרז מקוון - בניה עצמית - שכונת אלקראק - 7 מגרשים (לבניית 23 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית 6 יח"ד ב 6 מגרשים לבניה עצמית בישוב בתחום המועצה האזורית חוף אשקלון למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשיווק מגרשים פנויים בעיר למטרת בניה נמוכה-בניה עצמית בישוב סה"כ 200 מגרשים (לבניית 406 יח"ד) הנמצאים באזורים שנים במתחמים 6, 10, 12, 13 השיווק יעשה בדרך של "הרשמה והגרלה"למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית ביקנעם עלית שכונת גבעת השיטה 9 מגרשים לבניית 10 יח"ד - הרשמה והגרלה למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת - 14 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 14 יח"ד) - למגרש בלתי מסוים בכפר - שלב ג'למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב- 3 מגרשים במתחם אחד לתעסוקה במתחם הרכב הצפונילמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 26 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 26 יח"ד) למגרש בלתי מסויים לבני מקום בנווה שרון - המכרז מיועד לבני המקום בלבדלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשיווק מגרשים למטרת בניה רוויה פנויים בשכונת נחל צאן - צפונית ביישוב - למטרת בניה רוויה – למחסרי דיורי לבני מקום/תושבי היישוב סה"כ 49 מגרשים (לבניית 666 יח"ד) הנמצאים בשכונת נחל צאןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשיווק מגרשם פנויים בשכונת נחל צאן - צפונית ביישוב - הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית - שכונת הר צפייה - 76 מגרשים (לבניית 76 יח"ד) - הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גני ילדים , מגרש 711 - אדםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 39 יח"ד ב 13 מגרשים לבניה עצמית למגרש בלתי מסויים למחוסרי דיור לרבות למשרתי כוחות הביטחוןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 303 מגרשים - לבניה עצמית (סה"כ 303 יח"ד) למגרש בלתי מסויים למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמכרז מקוון - בניה עצמית - שכונת המושבה - 115 מגרשים (לבניית 181 יח"ד) - הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמכרז מקוון - בניה עצמית - שכונה דרום מזרחית - 37 מגרשים לבניית 55 יח"ד - הרשמה והגרלה למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש אחד למסחר למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות בניה והקמה בית כנסת בשכונת "הפארק" מגרש 1123למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעבודות בניית 8 כיתות גני ילדים במגרש 3061 מתחם B ו- C בשכונת נאות שמיר, כולל עבודות פיתוחלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב 2 מגרשים באזור תעשיה משותף מעלות תרשיחא - כפר ורדים - אריאל שרוןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםלביצוע עבודות בניה ופיתוח מקווה טהרה במגרש 810למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנויים"התחדשות עירונית" - רכישת זכויות חכירה לבניית 230 יח"ד ב 3 מגרשים בבניה רוויה ושטחי מסחר בשכונת נוריות למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 99 יח"ד ב 34 מגרשים לבניה עצמית למגרש בלתי מסוים בשכ' אתרוגיםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב 16 מגרשים בבניה רוויה (סה"כ 64 יח"ד) בשכ' האתרוגיםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת מגרש בשכונת גליל ים, הידועה כגוש 6423/27 מגרש 208למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת מגרש 111 ב' באזור תעשיה ב', בגוש 6015 חלקה 111 בשטח 38659 מ"רלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקול קורא לבחירת אדריכל לבניית מגרש כדורגל בשכונת נחל יהודהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית - במרכז היישוב - 3 מגרשים לבניית 12 יח"ד הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעבודות בניית 4 כיתות גני ילדים במגרש 3031 בשכונת נאות שמיר למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנויים בניה עצמית בשכונת מזרח א' - 72 מגרשים לבניית 72 יח"ד הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש לדיור מיוחד ומסחר (סה"כ 300 יח"ד מיוחד) בשכונת "מורשת"למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש לתעשייה עתירת ידע באזור התעשייה למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 7 מתחמים (8 מגרשים) למלונאות ונופש (לבניית 1,675 יח' אכסון מלונאי) בים המלח מועצה אזורית תמרלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית כ-531 יח"ד ב-4 מתחמים (מגרשים 7-10) לבנייה רוויה ומסחרלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
דף 1 מתוך 12   <<  >>     |     עבור לדף