משתמש נוכחי:   אורח     
פתרונות שיווקיים לענף הבניה והתשתיות     03-5172221
    פרויקטים בניה פרטית תשתיות חברות מכרזים מעקב שיווקי חדש הוסף פרויקט/מכרז    
 
  חיפוש מכרזים חיפושים שמורים: מחק חיפוש שמור חיפוש הצג רשומות שלי          
     

  חפש לפי...  
  כללי  
 
מפרסם:
מספר מכרז:
תיאור:
טקסט חפשי:
עדכון:
מועד אחרון להגשה:
סיווג מכרז:
בחר
 
     
  מיקום  
 
ישוב:
כתובת:
אזור:
מתקדם     
 
     
  נתונים טכניים  
 
סיור קבלנים:
סיור חובה:
 
דרוש ניסיון:
 
מחיר טפסים:
 
מחיר השתתפות:
 
     
חפש  |  נקה טופס

נמצאו 729 מכרזים פעולות: עיצוב  
סמןלפרטיםמפרסםמספר מכרזתיאורעירת' אחרון להשתתפותמחיר טפסיםת' סיורסיור חובהת' עדכון
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב 4 מגרשים (סה"כ 16 יח"ד) למגוריםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרשים לבניה צמודת קרקע טורית לבניית 9 יח"ד במתחם אחדלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש לבניה דו-משפחתית (סה"כ 2 יח"ד) בשכונת בצרה 15למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית - מגרש לבניית 2 יח"ד - הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית 3 מגרשים (לבניית 7 יח"ד) הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 18 יח"ד ב 5 מגרשים בבניה עצמית למחוסרי דיור מכרז למגרש בלתי מסוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב- 5 מגרשים (סה"כ 132 יח"ד) בבניה רוויה בשכונת ג'ואריש למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית בשכונת אמירים, מגרש (לבניית 2 יח"ד), הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית שכונה מערבית 87 מגרשים (לבניית 256 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 4 יח"ד ב 2 מגרשים לבניה עצמית לנכיםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית 27 מגרשים (לבניית 56 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית 7 מגרשים (לבניית 35 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית 32 מגרשים (לבניית 96 יח"ד) הרשמה והגרלה לבניה מקום חסרי דיור (בגוש 18818 בחלקה 69) לבניה עצמיתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית 9 מגרשים (לבניית 9 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 48 מגרשים 148 יח"ד לבניה עצמית מכרז למגרש בלתי מסויים למחוסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקבלת הצעות לחכירת מגרש למסחר ותעסוקהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב - 4 מגרשים למשרדים במ.א. דרום שרון למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמוצעות זכויות בעלות במגרש מס' 48 עפ"י תב"ע בשטח של כ-317 מ"ר (מדוד גרפית) הכולל את חלקה 16 בשלמות (למעט הפקעה של כ-0.70 מ"ר) וחלק מחלקות 15, 17, ו- 18, לרבות יתרת זכויות הבניה הנובעות מהמגרש. ב- 2 היחידות במגרש מחזיקים דיירים מוגנים אשר להם זכויות דיירות מוגנת בחלק מ- 2 היחידות בהן הם מחזיקים. ברח' רחוב ח ג י 14, היודעה כגוש 5630 חלקות 15,16,17,18למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת מעונות יום 6 כיתות 403 מגרשלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת גן ילדים 3 כיתות 405 מגרשלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 8 מגרשים במתחם אחד לתעשיה בא.ת. מערבי (ברוש)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש לבנייה צמודת קרקע (סה"כ 1 יח"ד בקיר משותף) בשיכון רסקו.למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת מגרש ספורט מקורה בהרחבה והקמת מגרש ספורט מצרנהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש לספורט ונופש למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה למגרש לבניה דו-משפחתית בקיר משותף (סה"כ 2 יח"ד) בשכונת "רמב"ם" למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש מס' 2025 למסחר בשכונת יהושפטלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת גן ילדים 3 כיתות (112 מגרש)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש לחניון לרכב משא בא.ת. מערבי (ברוש)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםלמתן הרשאה לשימוש במגרש ים מס' 81 ו- 82 בתכנית מס' 3/02/101/89 בשטח כולל של כ - 2.25 דונם, משווקים כחטיבה אחת, המצויים בתחום פארק עוגנים בצפון העיר לשימוש ים נמליים , לתקופה של 15 שנים. במידה והזוכה במכרז ייבנה מבנה כהגדרתו בחוזה ההתקשרות, תקופת ההרשאה תוארך עד למקסימום של 24 שנים ו- 11 חודשיםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש לבניה דו-משפחתית בקיר משותף (סה"כ 2 יח"ד) בשכונת "רסקו"למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהשלמת בינוי במגרש D81למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה למגרש 551 בייעוד למסחר בשכונה 16 ביישובלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש לבניית 78 יח"ד במתחם אחד בבניה רוויה ומסחר בשכונת הפארקלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמוצעות זכויות בעלות במגרש מס' 21 עפ"י תב"ע בשטח של 207 מ"ר ברח' עמוס, הידועה כגוש 5857 חלקה 1למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקבלת הצעות לחכירת 2 מגרשים לבניה חד-משפחתיתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת כיתת גן מגרש 903 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת בית ספר 18 כיתות, במגרש 211למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמוצעות זכויות בעלות במגרש מס' 17 עפ"י תב"ע בשטח של 228 מ"ר, לרבות יתרת זכויות הבניה במגרש רח' משה רבנו, הידועה כגוש 5857 חלקה 1למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמוצעות זכויות בעלות במגרש מס' 27 עפ"י תב"ע בשטח של 137 מ"ר רח' אליהו הנביאלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה למגרש בייעוד מסחרי – במתחם 4 בדרום העירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה למגרש לבניה דו-משפחתית בקיר משותף (סה"כ 1 יח"ד) בשכונת כפר גנים ג'למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםלחכירת 20 יח"ד ב- 6 מתחמים בבניה עצמית למגרש בלתי מסוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית 133 מגרשים (לבניית 266 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםקבלת הצעות מחיר סופי ומוסכם הקמת בית ספר PDO לחינוך מיוחד 12 כיתות במגרש 206 בשכונת נאות אפק ביצוע עבודות תשתית שלד גמר ופיתוח למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש לבניית 200 יח"ד במתחם אחד דיור מיוחד (דיור מוגן) - עופריםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע פינויים ולחכירת מגרשים לבניית 283 יח"ד ב- 3 מתחמים (אחד המתחמים כולל שטחי מסחר) ברובע הפרחיםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב-18 מגרשים בבניה רוויה (סה"כ 72 יח"ד)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםכישת זכויות חכירה ב-8 מגרשים לבניה נמוכה (סה"כ 44 יח"ד)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב- 32 מגרשים (סה"כ 66 יח"ד)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש למגורים ומסחר לבניית 26 יח"ד במתחם אחד אתר ב'1למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
דף 1 מתוך 15   <<  >>     |     עבור לדף