משתמש נוכחי:   אורח     
פתרונות שיווקיים לענף הבניה והתשתיות     03-5172221
    פרויקטים בניה פרטית תשתיות חברות מכרזים מעקב שיווקי חדש הוסף פרויקט/מכרז    
 
  חיפוש מכרזים חיפושים שמורים: מחק חיפוש שמור חיפוש הצג רשומות שלי          
     

  חפש לפי...  
  כללי  
 
מפרסם:
מספר מכרז:
תיאור:
טקסט חפשי:
עדכון:
מועד אחרון להגשה:
סיווג מכרז:
בחר
 
     
  מיקום  
 
ישוב:
כתובת:
אזור:
מתקדם     
 
     
  נתונים טכניים  
 
סיור קבלנים:
סיור חובה:
 
דרוש ניסיון:
 
מחיר טפסים:
 
מחיר השתתפות:
 
     
חפש  |  נקה טופס

נמצאו 485 מכרזים פעולות: עיצוב  
סמןלפרטיםמפרסםמספר מכרזתיאורעירת' אחרון להשתתפותמחיר טפסיםת' סיורסיור חובהת' עדכון
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ס 2 מגרשים (סה"כ 4 יח"ד) לבנייה צמודת קרקע בשכונת האתרוגיםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות פיתוח ובניית מבנים במתחם מגרשי אימונים, רובע הנחללמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםעבודות שיפוץ מגרש ספורט במרכז ישובלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת ממכר בגוש 6414, חלקה 148, מגרש 307 ברח' הגנים 10 בשטח כולל של כ- 1453 מ"רלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות בניה ופיתוח של בתי כנסת : בית כנסת בשכונת "רמת שקד" (מגרש 927) + בית כנסת בשכונת "רמב"ם" (מגרש 900)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמתן שירותי תכנון מעונות יום ובית כנסת במגרש 500 בנאות פרסלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםתכנון וביצוע סוכך ליציעים במגרשי הכדורגללמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש מספר 912 למסחר ותיירות למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות להקמת מתחם מבנה ציבור משולב הכולל בית הספר יסודי (24 כיתות), אולם ספורט, מקווה ושטח רב תכליתי במגרש מספר 403 בשכונת "נופי בן שמן"למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות בעלות במושע במגרש (סה"כ 19.93 יח"ד בחלק בלתי מסוים) בבניה רוויהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב 4 מגרשים לבנייתן של 544 יח"ד בבנייה רוויה, מסחר, תעסוקה ומבני ציבור במתחם חבצלתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהרשמה והגרלה - בניה רוויה 39 מגרשים לבניית 413 יח"ד לבני צקום חסרי דיור מתחם 12למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמכירת זכות הבעלות בממכר הידוע כמגרשים 3037,3038,3039 המיועדים למגורים, מסחר ומבני ציבור לפי תב"ע 0865725 413 בגוש 3947/93 במתחם ה 1000למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמכירת זכות הבעלות בממכר הידוע כמגרשים 3036 המיועדים למגורים, מסחר ומבני ציבור לפי תב"ע 0865725 413 בגוש 3947/93 במתחם ה 1000למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמכירת זכות הבעלות בממכר הידוע כמגרשים 3034 ו 3035 המיועדים למגורים, מסחר ומבני ציבור לפי תב"ע 0865725 413 בגוש 3947/93 במתחם ה 1000למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה למגרש 542 בייעוד למסחר באזור התעשייה בעירלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית 55יח"ד ב 20 מגרשים בבניה נמוכה / צמודת קרקעלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית 358 יח"ד ב 28 מגרשים בבניה רוויה למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה - מגרש מסחרי במגרש פומבי בבית אליעזרלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת מתחם אימוני כדורגל במתחם האצטדיון העתידי, גוש 10025 חלקות 119,122,125 . כולל בניית מתחם חדרי הלבשה, מבנה שירותי קהל ומזנון, מגרש דשא טבעי ומגרש דשא סינטטי, תאורת מגרשים, שתי טריבונות מקורות, עבודות פיתוח וריצוף, גידור, חנייה ותשתיות בתת קרקע וחדר טרפולמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 8 מגרשים (סה"כ 8 יח"ד) לבניה עצמית למגרש בלתי מסויים בשכונת התירושלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית בשכונה הגמל - 22 מגרשים לבניית 22 יח"ד הרמשה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמכירת זכויות חכירה במגרש 300 לפי תכנית תע"ש השלום - תחום תא/מק/4491, חלקה 21 בגוש 9256 להקמת בנייני מגורים, מסחר ותעסוקהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 15 מגרשים (15 יח"ד לבניה עצמית למגרש בלתי מסויים בנאות לון)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםתכנון והקמת אולם ספורט בשיטת טרומית מתועשת לרבות פיתוח במגרש 400 במתחם 07 בכרמי גתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות בניה ופיתוח של בתי כנסת : בית כנסת בשכונת "רמת שקד" (מגרש 927) + בית כנסת בשכונת "רמב"ם" (מגרש 900)למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש במושע (סה"כ 19.045 יח"ד בחלק בלתי מסוים) בבניה רוויה ב"מתחם ה-1000"למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 26 יח"ד בבניה עצמית למגרש בלתי מסויים במושב שבתחום המועצה אזורית מנשהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית ביישוב שבתחום המועצה אזורית זבולון 34 מגרשים לבניית 112 יח"ד מכרז הרשמה והגרלה לבני היישובלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 601 מגרשים ( סה"כ 601 יח"ד) לבניה עצמית למגרש בלתי מסויים בשכונת הרקפותלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 188 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 188 יח"ד) למגרש בלתי מסויים למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמוצעות זכויות בעלות במגרש רעיוני מס' 173 א' בהתאם לתשריט המכר בשטח כולל של 502 מ"ר. מגרש רעיוני מס' 173 א' למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםשדרוג מגרש כדורגל - קירוי יציע ומושביםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות לבניית בית ספר מגרש 200 ברח' חזנילמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות לבניית בית ספר במגרש 801 שכונת נווה שרוןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת קירוי מגרשים ומתקנים סולארייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמכירת זכויות במגרש לבניה הנמצא בגבעת שאול, גוש 30259 חלקה 107למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבני המקום מחוסרי דיור לרבות משרתי כוחות הביטחון 144 יח"ד ב 48 מגרשים בבניה נמוכהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 26 יח"ד בבניה עצמית למגרש בלתי מסוים במושבלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםתכנון 2 כיתות גן ילדים במגרש 503 גוש 18975למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב 2 מגרשים ביעוד מסחר ומשרדים בא.ת. ציפורית, נוף הגליללמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 58 מגרשים (58 יח"ד) לבניה עצמית למגרש בלתי מסוים בישוב למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב 2 מתחמים מגרשים 2651,2652 לבניית 524 יח"ד לדיור מיוחד, מסחר ומוסדות ציבור בשכונת "אפיקי נחל"למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםפיקוח וליווי פרויקטים לעבודות שדרוג מבנים ובניית 2 כיתות גן במגרש 503 גוש 18975למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית בשכונת חלמונית - 100 מגרשים לבניית 100 יח"ד - הרשמה והגרהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש במושע בייעוד מסחר ותעסוקהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה רוויה בעיר - במתחמים 6, 10, 12, 13 163 מגרשים לבניית 1,724 יח"ד לבני מקום מחוסרי דיור הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע בניית מבנה מלתחות במגרש סינטטי אלחוארנהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות קירוי מגרש כדורגל בבית הספר היסודי ג' ביישובלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה למגרש 1001 בשכונה 18 בייעוד למסחר בישובלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
דף 1 מתוך 10   <<  >>     |     עבור לדף