משתמש נוכחי:   אורח     
פתרונות שיווקיים לענף הבניה והתשתיות     03-5172221
    פרויקטים בניה פרטית תשתיות חברות מכרזים מעקב שיווקי חדש הוסף פרויקט/מכרז    
 
  חיפוש מכרזים חיפושים שמורים: מחק חיפוש שמור חיפוש הצג רשומות שלי          
     

  חפש לפי...  
  כללי  
 
מפרסם:
מספר מכרז:
תיאור:
טקסט חפשי:
עדכון:
מועד אחרון להגשה:
סיווג מכרז:
בחר
 
     
  מיקום  
 
ישוב:
כתובת:
אזור:
מתקדם     
 
     
  נתונים טכניים  
 
סיור קבלנים:
סיור חובה:
 
דרוש ניסיון:
 
מחיר טפסים:
 
מחיר השתתפות:
 
     
חפש  |  נקה טופס

נמצאו 645 מכרזים פעולות: עיצוב  
סמןלפרטיםמפרסםמספר מכרזתיאורעירת' אחרון להשתתפותמחיר טפסיםת' סיורסיור חובהת' עדכון
לפרטים למנוייםלמנויים"דיור במחיר מופחת" לרכישת זכויות חכירה לבניית 210 יח"ד בבניה רוויה, מסחר ותעסוקה במגרש אחד בשכונת פסגת זאבלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת מגרש לבניית 250 יח"ד לדיור מיוחד (דיור מוגן) בשכונת פסגת זאב למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 3 מגרשים למסחר ותעסוקה - אתר ב'1 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםלחכירת 4 מגרשים למסחר ותעסוקה - אתר א'1 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית 2 יח"ד ב 2 מגרשים בניה עצמית - א'1 למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב 3 מגרשים למסחר ו/או משרדים בחומת שמואל שלב ב'למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש למסחר ו/או משרדים בחומת שמואל שלב גלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית יחידת דיור אחת -מגרש 2191 בבניה עצמית למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה לבניית 20 יח"ד ב- 20 מגרשים בניה עצמית למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות לבניית גן ילדים דו כתתי מגרש 100 שכונת נווה שרוןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת מגרש כדורגל מדשא סינטטי ומבנה עזר כולל ביצוע עבודות תשתית ופיתוחלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית - מתחם 10 - 7 מגרשים (לבניית 40 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 4 יח"ד ב 2 מגרשים בבניה עצמית לנכים למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםמכירת זכויות לבניית 188.75 יחידות דיור מתוך 99 יחידות דיור במושעא במגרשים 5א' ו-5ב' המהוות 95.75 אחוזים במגרשים 5א ו-5ב ולמכירת זכויות לבניית 547.52 יחידות דיור מתוך 29.104 יחידות דיור במושעא במגרשים 6א ו-6ב המהוות 39.50 אחוזים במגרשים 6א' ו-6ב' לפי תכנית מס' תא/1770א' "בבלי-דקל"למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית שכונת סרקיס 9 מגרשים (לבניית 36 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה למגרש למסחר באזור התעסוקה למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב-2 מגרשים לשימושים מיוחדים בפארק הייןלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש אחד לתעשיהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות בניה ופיתוח גני ילדים 6 כיתות ב 2 קומות במגרש 514למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 345 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 345 יח"ד) למגרש בלתי מסויים בחירן, מ.א. תמרלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית שכונה דרומית - 124 מגרשים (לבניית 468 יח"ד) - הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית בשכונת המושבה - 18 מגרשים (לבניית 30 יח"ד) הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית בשכונה מערבית - 42 מגרשים (לבניית 168 יח"ד) - הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות לבניית בית כנסת במגרש 407 שכ' נתיבות ב'למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ל- 15 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 38 יח"ד ) לבני המקום למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםלחכירת 226 יח"ד ב 28 מגרשים בבניה עצמית למגרש בלתי מסויים למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ל-2 מגרשים בייעוד למסחר במרכז המסחרי בישובלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת 87 מגרשי מגורים בשכונה 13 בישובלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת מגרשי כדורגל ומבניםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית בשכונת נווה שרון 92 מגרשים לבניית 92 יח"ד הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית - 12 מגרשים (לבניית 24 יח"ד) הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיורלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב-7 מגרשים לתעשיה באזור תעשייהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית בשכונת האגם 49 מגרשים לבניית 67 יח"ד הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבניה עצמית - שכונת בימת תל חי , 17 מגרשים (לבניית 29 יח"ד), הרשמה והגרלהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהרחבת בית הספר יסודי בנים במגרש D81למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה ב 8 מגרשים לתעשיה במ.א. מגידו – פארק תעשיות מבוא כרמללמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות בניית בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 3070 ברחוב הרצללמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת גני ילדים במגרש 920למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהקמת גני ילדים במגרש 904למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע 2 מקוואות מונגשים במגרשים 501 ו 517 בשכ' ג 2למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםהרשמה והגרלה לנכים מכרז מקוון הרשמה והגרלה לנכים לחכירת מגרש לבניה צמודת קרקע (סה"כ 1 יח"ד בקיר משותף) בשכונת בלינסון למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת מגרש לבנייה רוויה למגורים המצוי ברח' כרמל 25, שכ' אחוזת הנשיא, גוש 5908 חלקה 64למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםבינוי גני ילדים במגרש D-86למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות להקמת מגרש כדורגל בדשא סינטטי בקריית הספורט בקריית מיכה בשטח של כ- 7600 מ"ר, לרבות עבודות פיתוח בשטח של כ- 2000 מ"ר וכן הקמת המבנים : מבנה בשטח של 30 מ"ר, מבנה מבנייה קלה עבור מלתחות ושירותים לשחקנים וצוות בשטח 200 מ"ר, מבנה מבנייה קלה עבור שירותי קהל בשטח 15 מ"ר, טריבונות בטון לקהל הכוללים 350 מושבים, במגרש הידועה כגוש 7124 חלקה 292למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםלתכנון ובניית אולמות ספורט, היכלי ספורט ומופעים וקירויים למגרשי ספורט בשיטות בניה קונבנציונלית וטרומיתלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםרכישת זכויות חכירה במגרש 003 להקמת תחנת תדלוק במועצה אזורית ערבה תיכונהלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 7 מגרשים לתעסוקה ו-3 מגרשים למסחר ותעסוקה (סה"כ 10 מגרשים) במתחם מ-7 (עיר היין) למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע עבודות לבניית מרכז מתי"א - מגרש 604 נתיבות מערבלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםביצוע 3 מעונות יום במגרשים 305,102 ו416 בשכ' קנה בושם (מחסיה) ברח' אבא שאול, בשכ' מ'3 ובשכ' ררמה ב' ברח' תכלת מרדכילמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
לפרטים למנוייםלמנוייםחכירת 5 מגרשים לבניה עצמית למחוסרי דיור (סה"כ 18 יח"ד) למנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנוייםלמנויים
דף 1 מתוך 13   <<  >>     |     עבור לדף